Generalforsamlingsreferater

Information fra bestyrelsen

Ved den ordinære generalforsamling i 2021 blev det ønsket, at bestyrelsen engang i mellem gav en status på deres arbejde. Derfor kommer her en kort status fra bestyrelsen.

I løbet af sommermånederne har fokus for vandværksbestyrelsen drejet sig meget om praktisk organisering af eksisterende arbejdsopgaver. Nye temaer støder til og bevirker, at bestyrelsen har sat ‘udvikling’ på mødedagsorden, som separat punkt. Den hidtidige kassererfunktion er nu fordelt ud til driftslederen og til bestyrelsens medlemmer. Meget af det løbende administrative arbejde er nu gradvist indfaset hos driftslederen og nye administrative systemer er taget i brug.

På vandværket vil vindskederne blive malet i foråret ’23. En bygningsgennemgang har nyligt fundet sted.
I denne sommer blev døgnet, hvor mest vand blev pumpet ud til forbrugshanerne, 20. juli.  Henover hele sommeren blev der udpumpet en lidt mindre vandmængde i 2022 sammenlignet med i fjor. Gennem foråret og sommeren har der været en del brud på private ledninger, ofte opstået i forbindelse med gravninger.

 

Her finder du godkendte og udsendte referater fra de respektive generalforsamlinger:

Referat fra generalforsamlingen 2023

Referat fra generalforsamling 2022

Revideret referat fra 2021

Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling 2018