Eftergivelse af vandafgift

Eftergivelse i forbindelse med vandspild.

Ved vandspild, forårsaget af brud på en skjult vandinstallation i ejendomme til boligformål, kan der ansøges vandværket om eftergivelse af vandafgiften.

Vi skal gøre opmærksom på, at der i henhold til "Lov om afgift af ledningsført vand" samt til "Lov nr. 522 af 12 juni 2009" er en selvrisiko på 300 m³.

På sidste side i ansøgningsskemaet findes en vejledning til udfyldelsen af ansøgningen.

Her finder du ansøgningsskemaet.