Nyt fra vandværket

 

Datoen for afholdelse af generalforsamling i 2024 er sat til lørdag den 18. maj 2024, kl. 10.00. Hornbækhus, Skovvej 7, 3100 Hornbæk.

LInk til indkaldelse

Bestyrelsen planlægger at markere vandværkets fødselsdag på samme dag som generalforsamlingen.

Aktuelt

Hårdheden af vandet fra Vandværket er 14 dH.

Velkommen til Kildekrog Vandværk

Kildekrog Vandværk er et andelsselskab (a.m.b.a.) med  875 andelshavere/forbrugere der forsynes med rent drikkevand.
Andelshaverne fordeler sig med ca 100 helårsboliger og 775 fritidshuse, hvoraf en del har status som helårsbolig. Der er ikke erhverv i vores område, men blandt de 100 helårsboliger er der 1 landbrug og 1 hestepension.
Værket har en indvindingstilladelse på 85.000 m³ vand årligt. Læs mere her.