Kildekrog Vandværk

Status Drift: Normal

Driftsstatus

N O R M A L   D R I F T

 

Hårdheden i vandet er 14 dH.

 

Aktuelt

Husk... Vintersikring af dit Sommerhus. 

Vandværket oplever i øjeblikket mange frostsprængte udebrusere. Husk at lukke for vandet til din udebruser. 

Har du vandbrud, eller opdager lækage i vores forsyningsområde, eller har du ingen vand, kontakt hurtigst muligt vores  vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Kildekrog Vandværk
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
mail@kildekrogvand.dk

Velkommen til Kildekrog Vandværk

Kildekrog Vandværk er et andelsselskab (a.m.b.a.) med  875 andelshavere/forbrugere der forsynes med rent drikkevand.
Andelshaverne fordeler sig med ca 100 helårsboliger og 775 fritidshuse, hvoraf en del har status som helårsbolig. Der er ikke erhverv i vores område, men blandt de 100 helårsboliger er der 1 landbrug og 1 hestepension.
Værket har en indvindingstilladelse på 85.000 m³ vand årligt. Læs mere her.