Nyt fra vandværket

Efter ordinær generalforsamling lørdag den 18. maj 2024, har bestyrelsen valgt at konstituere sig på følgende måde (uændret i forhold til 2023):

Formand Jesper Lyngsø-Dahl
Næstformand Mark Skriver Nielsen
Bestyrelsesmedlem Anders Willadsen
Bestyrelsesmedlem Henrik Lemming
Bestyrelsesmedlem Ulla Lundbye

Som suppleanter blev følgende valgt:

1. suppleant Marianne Sigetty
2. suppleant Claus Winberg

Aktuelt

Hårdheden af vandet fra Vandværket er 14 dH.

Velkommen til Kildekrog Vandværk

Kildekrog Vandværk er et andelsselskab (a.m.b.a.) med  875 andelshavere/forbrugere der forsynes med rent drikkevand.
Andelshaverne fordeler sig med ca 100 helårsboliger og 775 fritidshuse, hvoraf en del har status som helårsbolig. Der er ikke erhverv i vores område, men blandt de 100 helårsboliger er der 1 landbrug og 1 hestepension.
Værket har en indvindingstilladelse på 85.000 m³ vand årligt. Læs mere her.