Vandanalyse af vandet fra Kildekrog Vandværk

 

Kildekrog Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. 

Analyseresultater klik her

Hårdheden i vandet er 14 dH.