PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Kontakt:

 

Hvis du har vandbrud eller ser et vandbrud i
Kildekrog Vandværks område
kontakt hurtigst muligt vores vandværksbestyrer.
 

Vandværksbestyrer Henrik Fritzbøger

Tlf.: 20 13 00 69
E-mail: 
Hornbaekvand@mail.dk


Henvendelse vedrørende vandregning,
måleraflæsning og flytning
(adresseændring af helårsbolig) kontakt:

Kasserer Kaj Hvitved

Tlf.: 49 70 01 92
E-mail: 
khi@kildekrogvand.dk
 

Aktuelt

Generalforsamling 2020

Bestyrelsen har nu
besluttet, at der afholdes
generalforsamling
lørdag den 10 august.
Dagsorden kan hentes
her.

 Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk

Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding

Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.
Den 10-06-2020 mangler
der stadig ca 100, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 120 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk