PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

 

Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m³ vand?
Svar: Den koster 15,03 kr incl. grøn afgift (vandskat) og moms, men excl. kloakafgift.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: Vandets hårdhed fra Kildekrog Vandværk er 14,5  dH


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja, du betaler jo selv.


Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: Ja, du betaler jo selv.


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja. Kildekrog Vandværk er underlagt lovens krav, som kræver jævlig kontrol af vandkvaliteten.
se afsnit "vandkvalitet" .


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Vandværksbestyrer Henrik Fritzbøger på telefon nr: 20 13 00 69.


Hvor er min stophane placeret?
Svar: Normalt lige inden målerbrønden.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Ja, Kildekrog Vandværk er underlagt lovens krav om kontrol af måler i drift, hvilket betyder,
at vi skal udtage målere til stikprøvekontrol. Se også afsnittet om vandmåler.
 


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Ja, god ide`, dermed undgåes eventuel ubehagelig overraskelse.  


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Kasserer Kaj Hvitved på telefon nr: 49 70 01 92.


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Kontakt kasserer Kaj Hvitved, eller udfyld skemaet her på hjemmesiden.


Hvad vil det sige, at være andelshaver i vandværket?
Svar: Det er andelshaverne der ejer selskabet, se også under vedtægter.


 

Vidste du at..

Vidste du at..
en åbning på kun 0,5 mm
kan give et vandspild på
173 m³  på et år, og at en
utæt sisterne på et toilet kan 
være årsag til mange
kubikmeters vandspild. Selv
en ubetydelig bevægelse på
vandspejlet i toilettet, giver
mange m³  på et år.   

Aktuelt


Referat af
Generalforsamling 2022 
kan hentes her 

Bestyrelsesberetning
for 2021 kan hentes her


Information fra bestyrelsen

Ved den sidste ordinære
generalforsamling kom det frem
som et ønske, at bestyrelsen
engang i mellem gav en status
på deres arbejde. Derfor kommer
her en kort status fra bestyrelsen

Bestyrelsen har drøftet den 
sidste ordinære generalfor-
samling, hvor der var spørgsmål
til indholdet i indkaldelsen og
hvor der var nogle spørgsmål til
regnskabet.
Hvad angår indkaldelsen, så var
den fuldt ud lovlig, men bestyrel-
sen vil se på indholdet i indkaldel-
sen.

Hvad angår regnskabet, så er for-
klaringen givet i referatet, men
det gentages også her.
På grund af Corona havde skat
givet en længere frist for betaling
af moms m.v., hvilket påvirkede
et af regnskabets poster 
væsentlig i forhold til året før.

Kildekrog Vandværk kører godt og
har ikke haft nedbrud.

Vandværksbestyreren har denne 
vinter observeret stort vandforbrug
5 steder, hvor alle 5 steder er
fundet ved hjælp af vores
elektroniske vandmålere.
Her har været tale om brud på 3
udebrusere, et brud inde i et hus
og et brud i en byggeskurvogn.
Så husk at få lukket for vandet og
få evt. frakoblet 
udebrusere/udehaner.

Kildekrog Vandværk afholder
ordinær generalforsamling
2022.  - lørdag den 21.maj
kl. 10.00

Bestyrelsen har besluttet at
plante kirsebærlaurbær langs
muren på vandværket,
for at gøre vandværket
lidt hyggeligere at se på.

Vandværket har fået 3 nye
andelshavere siden sidste
generalforsamling. Det betyder,
at der er etableret målerbrønde
på 3 nye matrikler, hvor der
ikke tidligere har været etableret
vand.

Da det er tid til at male vand-
værkets vinduer og vindskeder,
er det aftalt, at male dem i en
mere diskret farve.

Det er ligeledes aftalt, at bøge-
hækken omkring vandværket
skal være lidt højere for at
dække noget mere for
bygningen.

 


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2021 mangler
der stadig ca  80, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 100 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk