PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

 

Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m³ vand?
Svar: Den koster 15,03 kr incl. grøn afgift (vandskat) og moms, men excl. kloakafgift.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: Vandets hårdhed fra Kildekrog Vandværk er 14,5  dH


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja, du betaler jo selv.


Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: Ja, du betaler jo selv.


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja. Kildekrog Vandværk er underlagt lovens krav, som kræver jævlig kontrol af vandkvaliteten.
se afsnit "vandkvalitet" .


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Vandværksbestyrer Henrik Fritzbøger på telefon nr: 20 13 00 69.


Hvor er min stophane placeret?
Svar: Normalt lige inden målerbrønden.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Ja, Kildekrog Vandværk er underlagt lovens krav om kontrol af måler i drift, hvilket betyder,
at vi skal udtage målere til stikprøvekontrol. Se også afsnittet om vandmåler.
 


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Ja, god ide`, dermed undgåes eventuel ubehagelig overraskelse.  


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Kasserer Kaj Hvitved på telefon nr: 49 70 01 92.


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Kontakt kasserer Kaj Hvitved, eller udfyld skemaet her på hjemmesiden.


Hvad vil det sige, at være andelshaver i vandværket?
Svar: Det er andelshaverne der ejer selskabet, se også under vedtægter.


 

Vidste du at..

Vidste du at..
en åbning på kun 0,5 mm
kan give et vandspild på
173 m³  på et år, og at en
utæt sisterne på et toilet kan 
være årsag til mange
kubikmeters vandspild. Selv
en ubetydelig bevægelse på
vandspejlet i toilettet, giver
mange m³  på et år.   

Aktuelt

Kontakt til Kildekrog
Vandværk skal foregå
til driftsleder Henrik
Fritzbøger på tlf, nr
20130069 og mail til
mail@kildekrogvand.dkReferat af
Generalforsamling 2022 
kan hentes her 

Bestyrelsesberetning
for 2021 kan hentes her


Information fra bestyrelsen

Ved den ordinære
generalforsamling i 2021 blev det ønsket,
at bestyrelsen engang i mellem gav en status
på deres arbejde. Derfor kommer
her en kort status fra bestyrelsen.

I løbet af sommermånederne har fokus
for vandværksbestyrelsen drejet sig meget
om praktisk organisering af eksisterende arbejdsopgaver.
Nye temaer støder til og bevirker, at bestyrelsen
har sat ‘udvikling’ på mødedagsorden, som separat punkt.

Den hidtidige kassererfunktion er nu fordelt ud til
driftslederen og til bestyrelsens medlemmer.
Meget af det løbende administrative arbejde er nu
gradvist indfaset hos driftslederen og nye
administrative systemer er taget i brug.

På vandværket vil vindskederne blive malet i foråret ’23. 
En bygningsgennemgang har nyligt fundet sted.

I denne sommer blev døgnet, hvor mest vand blev pumpet
ud til forbrugshanerne, 20. juli.  Henover hele sommeren
blev der udpumpet en lidt mindre vandmængde i 2022 sammenlignet med i fjor.

Gennem foråret og sommeren har der været en del brud
på private ledninger, ofte opstået i forbindelse med gravninger.


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil nr. til 
brug for sms eller email
informationer vedr. 
vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2022 mangler
der stadig ca  70, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 80 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobilnr
til driftsleder
Henrik Fritzbøger
på følgende adresse:
mail@kildekrogvand.dk


 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse
.


Driftsleder:

Henrik Fritzbøger
Kildekrog Vandværk
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
mail@kildekrogvand.dk