PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

 

Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m³ vand?
Svar: Den koster 15,03 kr incl. grøn afgift (vandskat) og moms, men excl. kloakafgift.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: Vandets hårdhed fra Kildekrog Vandværk er 14,5  dH


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja, du betaler jo selv.


Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: Ja, du betaler jo selv.


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja. Kildekrog Vandværk er underlagt lovens krav, som kræver jævlig kontrol af vandkvaliteten.
se afsnit "vandkvalitet" .


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Vandværksbestyrer Henrik Fritzbøger på telefon nr: 20 13 00 69.


Hvor er min stophane placeret?
Svar: Normalt lige inden målerbrønden.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Ja, Kildekrog Vandværk er underlagt lovens krav om kontrol af måler i drift, hvilket betyder,
at vi skal udtage målere til stikprøvekontrol. Se også afsnittet om vandmåler.
 


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Ja, god ide`, dermed undgåes eventuel ubehagelig overraskelse.  


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Kasserer Kaj Hvitved på telefon nr: 49 70 01 92.


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Kontakt kasserer Kaj Hvitved, eller udfyld skemaet her på hjemmesiden.


Hvad vil det sige, at være andelshaver i vandværket?
Svar: Det er andelshaverne der ejer selskabet, se også under vedtægter.


 

Vidste du at..

Vidste du at..
en åbning på kun 0,5 mm
kan give et vandspild på
173 m³  på et år, og at en
utæt sisterne på et toilet kan 
være årsag til mange
kubikmeters vandspild. Selv
en ubetydelig bevægelse på
vandspejlet i toilettet, giver
mange m³  på et år.   

Aktuelt

Ordinær  Generalforsamling
            2021

Grundet Corona situationen
har bestyrelsen valgt, at
udskyde den ordinære
generalforsamling til

lørdag den 21 august. kl. 10.00.

Indkaldelse udsendes som normalt

Venlig hilsen
Jesper Lyngsø-Dahl
Formand


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2021 mangler
der stadig ca  80, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 100 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk