PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Sprøjtemidler i haven


Der bliver brugt en hel del sprøjtemidler i Danmarks
ca. én million private haver - men faktisk kan man
også bekæmpe ukrudt og skadedyr med naturens
egne midler. Sprøjtemidler virker ikke altid specifikt
mod skadedyr og ukrudt, og du kan risikere at skade
andre dyr og planter, der gør nytte i haven. 

Hvis du gerne vil skabe de bedste naturlige forhold,
kan du lade dele af haven stå med f.eks.
brændenælder, som giver flere nyttedyr.

Informationscenter for Miljø og Sundhed har udviklet
en meget informativ hjemmeside, hvor du kan finde
en masse råd og vejledning til, hvordan haven
dyrkes ved anvendelse af alternative bekæmpelses-
midler, hvis skadedyr finder vej til din have,
se mere her 

Aktuelt

Ordinær  Generalforsamling
            2021

Grundet Corona situationen
har bestyrelsen valgt, at
udskyde den ordinære
generalforsamling til

lørdag den 21 august. kl. 10.00.

Indkaldelse udsendes som normalt

Venlig hilsen
Jesper Lyngsø-Dahl
Formand


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2021 mangler
der stadig ca  80, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 100 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk