PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Overvågning af grundvandet


Miljøministeriet står for den løbende overvågning af
både kvaliteten og mængden af grundvand.
I overvågningen indgår også data fra
vandværkernes boringskontrol, som er en kontrol
af råvandet fra boringerne.

Derudover skal de statslige miljøcentre inden
udgangen af 2015 have afsluttet en landsdækkende
grundvandskortlægning. Kortlægningen udgør det
geologiske og hydrogeologiske grundlag for
planlægning og indsats i områder, der har særlig
betydning for vores drikkevand.
Når kortlægningen af et område er afsluttet, skal
kommunerne udarbejde indsatsplaner til beskyttelse
af drikkevandet.

Du kan læse mere om planlagte og afsluttede kort-
lægninger på 
 Naturstyrelsens hjemmeside under
afsnit Vandmiljø/Grundvand/Grundvandskortlægning
se her

Aktuelt

Ordinær  Generalforsamling
            2021

Grundet Corona situationen
har bestyrelsen valgt, at
udskyde den ordinære
generalforsamling til

lørdag den 21 august. kl. 10.00.

Indkaldelse udsendes som normalt

Venlig hilsen
Jesper Lyngsø-Dahl
Formand


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2021 mangler
der stadig ca  80, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 100 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk