PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Forurening


Mange vandforsyningsboringer er gennem årene
blevet lukket på grund af forurening med
sprøjtemidler. Forurening af grundvandet sker på tre
måder; fladeforurening, punktforurening og
linieforurening.

Der findes stadig en betydelig udbredelse af
pesticider i grundvandet. Særligt de øvre
grundvandsmagasiner er præget af sprøjtemidler,
mens indholdet i det mere dybtliggende og ældre
grundvand er væsentlig mindre.

I 2009 blev der fundet sprøjtemidler i 23 % af de
undersøgte aktive indvindingsboringer, men
grænseværdien for enkeltstoffer var overskredet i
4,3 %.

Læs om resultaterne i GEUS (De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland)
rapporten vedr. grundvandsovervågningen fra 1989 - 2009 ved
at klikke her. 

Vandværkerne kontrollerer jævnligt vandkvaliteten for at sikre, at drikkevandet er i orden. Hvis
grænseværdierne ikke overholdes, lukkes boringen.
Du kan derfor trygt drikke vandet fra dit vandværk

Aktuelt

Ordinær  Generalforsamling
            2021

Grundet Corona situationen
har bestyrelsen valgt, at
udskyde den ordinære
generalforsamling til

lørdag den 21 august. kl. 10.00.

Indkaldelse udsendes som normalt

Venlig hilsen
Jesper Lyngsø-Dahl
Formand


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2021 mangler
der stadig ca  80, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 100 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk