PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Fakta om sprøjtemidler


Sprøjtemidler eller bekæmpelsesmidler er både
biocider og pesticider:

Biocider bruges som træbeskyttelsesmidler, rottegift,
bundmaling til skibe og algemidler er eksempler på
produkter med bekæmpelsesmidler, som mange
mennesker har brugt i kampen mod bakterier,
svampe eller alger.

Pesticider bruges til at bekæmpe ukrudt, insekter og
svampe med, i landbrug, gartnerier, langs veje og
jernbaner og i private haver.

Bekæmpelsesmidler er designet til at bekæmpe
uønskede, levende organismer, men nogle af
midlerne har problematiske effekter på 
menneskers sundhed og miljøet.

Sprøjtemidler, der blot skulle tage livet af ukrudt,
kan skylles ned gennem jorden via sprækker og 
revner. Med tiden risikerer de at ende i grundvand,
som vi anvender til drikkevand.

Det øverste jordlag har en naturlig evne til at ned-
bryde de sprøjtemidler, der i dag anvendes.
Nedbrydning foregår bedst i muldlaget, hvor der er
masser af mikroorganismer og ilt til stede.
Nogle sprøjtemidler når at blive helt nedbrudt,
andre kun delvist. Herved dannes der såkaldte
nedbrydningsprodukter, som oftest er nye kemiske
forbindelser.

Disse stoffer kan nogle gange være mere giftige
end de oprindelige giftstoffer i sprøjtemidlerne.
Anvender du sprøjtemidler på arealer, hvor det
øverste muldlag er fjernet, f.eks. på fliser og
vejarealer, kan der være en større risiko for, at
sprøjtemidlet ikke når at blive tilstrækkeligt nedbrudt.

Hvert år må vandforsyninger lukke boringer på grund
af rester af sprøjtemidler, der tidligere er anvendt
hos private, og selvom haveejere kun tegner sig for
2 procent af det samlede forbrug af sprøjtemidler, så
er det vigtigt, at de også minimerer forbruget, fordi 
en del af vores vandboringer også ligger i bynære
områder.

Aktuelt

Ordinær  Generalforsamling
            2021

Grundet Corona situationen
har bestyrelsen valgt, at
udskyde den ordinære
generalforsamling til

lørdag den 21 august. kl. 10.00.

Indkaldelse udsendes som normalt

Venlig hilsen
Jesper Lyngsø-Dahl
Formand


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2021 mangler
der stadig ca  80, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 100 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk