PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Fakta om sprøjtemidler


Sprøjtemidler eller bekæmpelsesmidler er både
biocider og pesticider:

Biocider bruges som træbeskyttelsesmidler, rottegift,
bundmaling til skibe og algemidler er eksempler på
produkter med bekæmpelsesmidler, som mange
mennesker har brugt i kampen mod bakterier,
svampe eller alger.

Pesticider bruges til at bekæmpe ukrudt, insekter og
svampe med, i landbrug, gartnerier, langs veje og
jernbaner og i private haver.

Bekæmpelsesmidler er designet til at bekæmpe
uønskede, levende organismer, men nogle af
midlerne har problematiske effekter på 
menneskers sundhed og miljøet.

Sprøjtemidler, der blot skulle tage livet af ukrudt,
kan skylles ned gennem jorden via sprækker og 
revner. Med tiden risikerer de at ende i grundvand,
som vi anvender til drikkevand.

Det øverste jordlag har en naturlig evne til at ned-
bryde de sprøjtemidler, der i dag anvendes.
Nedbrydning foregår bedst i muldlaget, hvor der er
masser af mikroorganismer og ilt til stede.
Nogle sprøjtemidler når at blive helt nedbrudt,
andre kun delvist. Herved dannes der såkaldte
nedbrydningsprodukter, som oftest er nye kemiske
forbindelser.

Disse stoffer kan nogle gange være mere giftige
end de oprindelige giftstoffer i sprøjtemidlerne.
Anvender du sprøjtemidler på arealer, hvor det
øverste muldlag er fjernet, f.eks. på fliser og
vejarealer, kan der være en større risiko for, at
sprøjtemidlet ikke når at blive tilstrækkeligt nedbrudt.

Hvert år må vandforsyninger lukke boringer på grund
af rester af sprøjtemidler, der tidligere er anvendt
hos private, og selvom haveejere kun tegner sig for
2 procent af det samlede forbrug af sprøjtemidler, så
er det vigtigt, at de også minimerer forbruget, fordi 
en del af vores vandboringer også ligger i bynære
områder.

Aktuelt

Kontakt til Kildekrog
Vandværk skal foregå
til driftsleder Henrik
Fritzbøger på tlf, nr
20130069 og mail til
mail@kildekrogvand.dkReferat af
Generalforsamling 2022 
kan hentes her 

Bestyrelsesberetning
for 2021 kan hentes her


Information fra bestyrelsen

Ved den sidste ordinære
generalforsamling kom det frem
som et ønske, at bestyrelsen
engang i mellem gav en status
på deres arbejde. Derfor kommer
her en kort status fra bestyrelsen

Bestyrelsen har drøftet den 
sidste ordinære generalfor-
samling, hvor der var spørgsmål
til indholdet i indkaldelsen og
hvor der var nogle spørgsmål til
regnskabet.
Hvad angår indkaldelsen, så var
den fuldt ud lovlig, men bestyrel-
sen vil se på indholdet i indkaldel-
sen.

Hvad angår regnskabet, så er for-
klaringen givet i referatet, men
det gentages også her.
På grund af Corona havde skat
givet en længere frist for betaling
af moms m.v., hvilket påvirkede
et af regnskabets poster 
væsentlig i forhold til året før.

Kildekrog Vandværk kører godt og
har ikke haft nedbrud.

Vandværksbestyreren har denne 
vinter observeret stort vandforbrug
5 steder, hvor alle 5 steder er
fundet ved hjælp af vores
elektroniske vandmålere.
Her har været tale om brud på 3
udebrusere, et brud inde i et hus
og et brud i en byggeskurvogn.
Så husk at få lukket for vandet og
få evt. frakoblet 
udebrusere/udehaner.

Kildekrog Vandværk afholder
ordinær generalforsamling
2022.  - lørdag den 21.maj
kl. 10.00

Bestyrelsen har besluttet at
plante kirsebærlaurbær langs
muren på vandværket,
for at gøre vandværket
lidt hyggeligere at se på.

Vandværket har fået 3 nye
andelshavere siden sidste
generalforsamling. Det betyder,
at der er etableret målerbrønde
på 3 nye matrikler, hvor der
ikke tidligere har været etableret
vand.

Da det er tid til at male vand-
værkets vinduer og vindskeder,
er det aftalt, at male dem i en
mere diskret farve.

Det er ligeledes aftalt, at bøge-
hækken omkring vandværket
skal være lidt højere for at
dække noget mere for
bygningen.

 


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil nr. til 
brug for sms eller email
informationer vedr. 
vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2022 mangler
der stadig ca  70, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 80 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobilnr
til driftsleder
Henrik Fritzbøger
på følgende adresse:
mail@kildekrogvand.dk


 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse
.


Driftsleder:

Henrik Fritzbøger
Kildekrog Vandværk
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
mail@kildekrogvand.dk