PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Udskiftning af vandmåler
For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal
målerne enten udskiftes eller
stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum.
Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge
princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis
nye målere, der afregnes efter. Ved
stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres
nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de
forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år
afhængig af stikprøvekontrollens resultat.

Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun
foretages af et godkendt/akkrediteret
laboratorium.
 

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning
Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle,
at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres
afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og
efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en
målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne
vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at
vandinstallationerne bringes i orden og selv betale
omkostningerne hertil.

 

Aktuelt

Ordinær  Generalforsamling
            2021

Grundet Corona situationen
har bestyrelsen valgt, at
udskyde den ordinære
generalforsamling til

lørdag den 21 august. kl. 10.00.

Indkaldelse udsendes som normalt

Venlig hilsen
Jesper Lyngsø-Dahl
Formand


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2021 mangler
der stadig ca  80, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 100 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk