PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Aflæsning af Vandmålere
Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1
gang årligt.

Kildekrog Vandværk aflæser selv vandmålerne 
ca den 1 januar, til brug for årsafregning og ny
aconto, som udsendes i slutningen af januar.

Kildekrog Vandværk har indgået aftale med Gribvand
Spildevand A/S. I følge denne aftale aflæser
Kildekrog Vandværk vandmålerne for forbrugerne i
Gribskov kommune og indberetter mod betaling
forbruget til Gribvand Spildevand A/S, som bruger 
måleraflæsningen til beregning af vandafledningsafgift.

En tilsvarende aftale har vi også indgået med
Forsyning Helsingør A/S, hvor vi indberetter
aflæsningerne til forsyningen, så vores forbrugere
i Helsingør Kommune slipper for aflæsningskort
med navnet  Forsyning Helsingør.
 

 

Aktuelt

Ordinær  Generalforsamling
            2021

Grundet Corona situationen
har bestyrelsen valgt, at
udskyde den ordinære
generalforsamling til

lørdag den 21 august. kl. 10.00.

Indkaldelse udsendes som normalt

Venlig hilsen
Jesper Lyngsø-Dahl
Formand


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2021 mangler
der stadig ca  80, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 100 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk