PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Vandmålere
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt,
så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

I Kildekrog Vandværks forsyningsområde skal
vandmåleren placeres i målerbrønd i skel eller
umiddelbart efter skel. Det er grundejeres ansvar
at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning
af vandmåler.

Der må ikke aflåses for adgang til målerbrønd.

Hvis der sættes lås i havelåge, skal vandværket have
nøgle til denne lås for at kunne aflæse måleren eller 
komme ind for udskiftning af måler.

Va
ndforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og
afregnes derefter, derfor installeres vandmåler i en
målerbrønd.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid
ret til at aflæse,udskifte og checke vandmåleren.
Men det er andelshaverne, der har ansvaret for
vandmåleren, og skal sikre at den ikke frostsprænger
eller på anden måde beskadiges.

slip for dyre overraskelser

Vi ser hver vinter frostsprængte vandmålere, og det
er andelshaverne, der har ansvaret for vandmåleren.
Der bør derfor lægges isolering mellem måleren
og brønddækslet (et stk. Rockwoolbatts). 
 

Aktuelt

Generalforsamling 2020

Bestyrelsen har nu
afholdt generalfor-
samling lørdag den
10 august.
Bestyrelsesberetning
kan hentes her
og referat  her


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 10-06-2020 mangler
der stadig ca 100, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 120 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk