PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Vandmålere
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt,
så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

I Kildekrog Vandværks forsyningsområde skal
vandmåleren placeres i målerbrønd i skel eller
umiddelbart efter skel. Det er grundejeres ansvar
at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning
af vandmåler.

Der må ikke aflåses for adgang til målerbrønd.

Hvis der sættes lås i havelåge, skal vandværket have
nøgle til denne lås for at kunne aflæse måleren eller 
komme ind for udskiftning af måler.

Va
ndforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og
afregnes derefter, derfor installeres vandmåler i en
målerbrønd.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid
ret til at aflæse,udskifte og checke vandmåleren.
Men det er andelshaverne, der har ansvaret for
vandmåleren, og skal sikre at den ikke frostsprænger
eller på anden måde beskadiges.

slip for dyre overraskelser

Vi ser hver vinter frostsprængte vandmålere, og det
er andelshaverne, der har ansvaret for vandmåleren.
Der bør derfor lægges isolering mellem måleren
og brønddækslet (et stk. Rockwoolbatts). 
 

Aktuelt

Kontakt til Kildekrog
Vandværk skal foregå
til driftsleder Henrik
Fritzbøger på tlf, nr
20130069 og mail til
mail@kildekrogvand.dkReferat af
Generalforsamling 2022 
kan hentes her 

Bestyrelsesberetning
for 2021 kan hentes her


Information fra bestyrelsen

Ved den ordinære
generalforsamling i 2021 blev det ønsket,
at bestyrelsen engang i mellem gav en status
på deres arbejde. Derfor kommer
her en kort status fra bestyrelsen.

I løbet af sommermånederne har fokus
for vandværksbestyrelsen drejet sig meget
om praktisk organisering af eksisterende arbejdsopgaver.
Nye temaer støder til og bevirker, at bestyrelsen
har sat ‘udvikling’ på mødedagsorden, som separat punkt.

Den hidtidige kassererfunktion er nu fordelt ud til
driftslederen og til bestyrelsens medlemmer.
Meget af det løbende administrative arbejde er nu
gradvist indfaset hos driftslederen og nye
administrative systemer er taget i brug.

På vandværket vil vindskederne blive malet i foråret ’23. 
En bygningsgennemgang har nyligt fundet sted.

I denne sommer blev døgnet, hvor mest vand blev pumpet
ud til forbrugshanerne, 20. juli.  Henover hele sommeren
blev der udpumpet en lidt mindre vandmængde i 2022 sammenlignet med i fjor.

Gennem foråret og sommeren har der været en del brud
på private ledninger, ofte opstået i forbindelse med gravninger.


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil nr. til 
brug for sms eller email
informationer vedr. 
vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2022 mangler
der stadig ca  70, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 80 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobilnr
til driftsleder
Henrik Fritzbøger
på følgende adresse:
mail@kildekrogvand.dk


 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse
.


Driftsleder:

Henrik Fritzbøger
Kildekrog Vandværk
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
mail@kildekrogvand.dk