PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk
Vandværkets seneste kvalitetskontrol

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige
kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket.

Vi bruger som nævnt andet sted Dons laboraratorium
til at udtage prøver og analysere disse.

Såfremt du har spørgsmål til resultaterne, er du altid
velkommen til at rette henvendelse til vandværket.


Prøve udtaget på Nordre Strandvej 529, fra køkkenhane:


den 01-11-2010 
-  Begrænset kontrol

den 10-02-2010  -  Begrænset kontrol

den 13-05-2011  -  Begrænset kontrol

den 15-11-2011
  -  Begrænset kontrol

den 28-06-2012  -  Begrænset kontrol

den 03-12-2012
  -  Begrænset kontrol

den 03-12-2012
  -  Uorganiske sporstoffer

den 04-10-2013  -  Begrænset kontrol

den 13-12-2013
  -  Begrænset kontrol

den 06-10-2014  -  Begrænset kontrol

den 23-12-2014
  -  Begrænset kontrol

den 10-04-2015
  -  Begrænset kontrol

den 16-09-2015  -  Begrænset kontrol

den 02-03-2016  -  Begrænset kontrol

den 21-03-2017  -  Begrænset kontrol

den 27-02-2018  -  Begrænset kontrol

 Prøve udtaget på vandværk:

den 16-04-2009  -  Kontrol med uorganiske
                                  sporstoffer afgang værk

den 16-04-2009
  -  Kontrol med uorganiske
                                  sporstoffer afgang værk

den 17-04-2009  -  Kontrol med uorganiske
                                  sporstoffer, råvand

den 01-11-2010  -  Normal kontrol - slambassin

den 01-11-2010  -  Normal kontrol - afgang værk

den 08-07-2011  -  Kontrol med organiske mikro-
                                  forureninger - afgang værk

den 08-07-2011  -  Udvidet kontrol på vandværket
                                  afgang værk

den 15-11-2011  -  Boringskontrol på vandværket
                                  for pesticider

den 15-11-2011  -  Normal kontrol - afgang værk

den 15-11-2011  -  Normal kontrol - slambassin

den 16-07-2012  -  Udvidet kontrol på vandværket
                                  afgang værk

den 03-12-2012  -  Stikprøve skyllevand på værk

den 03-12-2012  -  Normal kontrol - afgang værk

den 27-03-2013  -  Normal kontrol  afgang værk +
                                  køkkenhane på Tyttebærvej 1

den 07-08-2013  -  Udvidet kontrol på
                                   vandværket afgang værk

den 07-08-2013  -  Kontrol med organiske mikro-
                                   forureninger - afgang værk

den 01-10-2013  -  Råvand - Boringskontrol på
                                   vandværket

den 13-12-2013
  -  Normal kontrol - afgang værk

den 18-07-2014  -  Udvidet kontrol på vandværket
                                  afgang værk

den 04-12-2014  -  Normal kontrol - afgang værk

den 31-07-2015  -  Udvidet kontrol på vandværket
                                  afgang værk

den 22-12-2015  -  Normal kontrol - afgang værk

den 08-04-2016  -  Udvidet kontrol på vandværket
                                   afgang værk

den 12-04-2016  -  Omprøve taget på vandværket
                                    afgang værk

den 08-04-2016  -  Råvand . Boringskontrol på
                                   vandværket

den 05-10-2016  -  Normal kontrol - afgang værk

den 06-04-2017  -  Råvand - Boringskontrol på
                                   vandværket

den 19-09-2017 -  Kontrol med organiske mikro-
                                  forureninger - afgang værk 

den 19-09-2017 -  Kontrol med organiske mikro-
                           forureninger - afgang værk - 2


Alle analyseresultater bliver samlet i Geus database og kan ses
her  

Aktuelt

Kontakt til Kildekrog
Vandværk skal foregå
til driftsleder Henrik
Fritzbøger på tlf, nr
20130069 og mail til
mail@kildekrogvand.dkReferat af
Generalforsamling 2022 
kan hentes her 

Bestyrelsesberetning
for 2021 kan hentes her


Information fra bestyrelsen

Ved den sidste ordinære
generalforsamling kom det frem
som et ønske, at bestyrelsen
engang i mellem gav en status
på deres arbejde. Derfor kommer
her en kort status fra bestyrelsen

Bestyrelsen har drøftet den 
sidste ordinære generalfor-
samling, hvor der var spørgsmål
til indholdet i indkaldelsen og
hvor der var nogle spørgsmål til
regnskabet.
Hvad angår indkaldelsen, så var
den fuldt ud lovlig, men bestyrel-
sen vil se på indholdet i indkaldel-
sen.

Hvad angår regnskabet, så er for-
klaringen givet i referatet, men
det gentages også her.
På grund af Corona havde skat
givet en længere frist for betaling
af moms m.v., hvilket påvirkede
et af regnskabets poster 
væsentlig i forhold til året før.

Kildekrog Vandværk kører godt og
har ikke haft nedbrud.

Vandværksbestyreren har denne 
vinter observeret stort vandforbrug
5 steder, hvor alle 5 steder er
fundet ved hjælp af vores
elektroniske vandmålere.
Her har været tale om brud på 3
udebrusere, et brud inde i et hus
og et brud i en byggeskurvogn.
Så husk at få lukket for vandet og
få evt. frakoblet 
udebrusere/udehaner.

Kildekrog Vandværk afholder
ordinær generalforsamling
2022.  - lørdag den 21.maj
kl. 10.00

Bestyrelsen har besluttet at
plante kirsebærlaurbær langs
muren på vandværket,
for at gøre vandværket
lidt hyggeligere at se på.

Vandværket har fået 3 nye
andelshavere siden sidste
generalforsamling. Det betyder,
at der er etableret målerbrønde
på 3 nye matrikler, hvor der
ikke tidligere har været etableret
vand.

Da det er tid til at male vand-
værkets vinduer og vindskeder,
er det aftalt, at male dem i en
mere diskret farve.

Det er ligeledes aftalt, at bøge-
hækken omkring vandværket
skal være lidt højere for at
dække noget mere for
bygningen.

 


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil nr. til 
brug for sms eller email
informationer vedr. 
vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2022 mangler
der stadig ca  70, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 80 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobilnr
til driftsleder
Henrik Fritzbøger
på følgende adresse:
mail@kildekrogvand.dk


 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse
.


Driftsleder:

Henrik Fritzbøger
Kildekrog Vandværk
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
mail@kildekrogvand.dk