PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk
Vandværkets seneste kvalitetskontrol

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige
kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket.

Vi bruger som nævnt andet sted Dons laboraratorium
til at udtage prøver og analysere disse.

Såfremt du har spørgsmål til resultaterne, er du altid
velkommen til at rette henvendelse til vandværket.


Prøve udtaget på Nordre Strandvej 529, fra køkkenhane:


den 01-11-2010 
-  Begrænset kontrol

den 10-02-2010  -  Begrænset kontrol

den 13-05-2011  -  Begrænset kontrol

den 15-11-2011
  -  Begrænset kontrol

den 28-06-2012  -  Begrænset kontrol

den 03-12-2012
  -  Begrænset kontrol

den 03-12-2012
  -  Uorganiske sporstoffer

den 04-10-2013  -  Begrænset kontrol

den 13-12-2013
  -  Begrænset kontrol

den 06-10-2014  -  Begrænset kontrol

den 23-12-2014
  -  Begrænset kontrol

den 10-04-2015
  -  Begrænset kontrol

den 16-09-2015  -  Begrænset kontrol

den 02-03-2016  -  Begrænset kontrol

den 21-03-2017  -  Begrænset kontrol

den 27-02-2018  -  Begrænset kontrol

 Prøve udtaget på vandværk:

den 16-04-2009  -  Kontrol med uorganiske
                                  sporstoffer afgang værk

den 16-04-2009
  -  Kontrol med uorganiske
                                  sporstoffer afgang værk

den 17-04-2009  -  Kontrol med uorganiske
                                  sporstoffer, råvand

den 01-11-2010  -  Normal kontrol - slambassin

den 01-11-2010  -  Normal kontrol - afgang værk

den 08-07-2011  -  Kontrol med organiske mikro-
                                  forureninger - afgang værk

den 08-07-2011  -  Udvidet kontrol på vandværket
                                  afgang værk

den 15-11-2011  -  Boringskontrol på vandværket
                                  for pesticider

den 15-11-2011  -  Normal kontrol - afgang værk

den 15-11-2011  -  Normal kontrol - slambassin

den 16-07-2012  -  Udvidet kontrol på vandværket
                                  afgang værk

den 03-12-2012  -  Stikprøve skyllevand på værk

den 03-12-2012  -  Normal kontrol - afgang værk

den 27-03-2013  -  Normal kontrol  afgang værk +
                                  køkkenhane på Tyttebærvej 1

den 07-08-2013  -  Udvidet kontrol på
                                   vandværket afgang værk

den 07-08-2013  -  Kontrol med organiske mikro-
                                   forureninger - afgang værk

den 01-10-2013  -  Råvand - Boringskontrol på
                                   vandværket

den 13-12-2013
  -  Normal kontrol - afgang værk

den 18-07-2014  -  Udvidet kontrol på vandværket
                                  afgang værk

den 04-12-2014  -  Normal kontrol - afgang værk

den 31-07-2015  -  Udvidet kontrol på vandværket
                                  afgang værk

den 22-12-2015  -  Normal kontrol - afgang værk

den 08-04-2016  -  Udvidet kontrol på vandværket
                                   afgang værk

den 12-04-2016  -  Omprøve taget på vandværket
                                    afgang værk

den 08-04-2016  -  Råvand . Boringskontrol på
                                   vandværket

den 05-10-2016  -  Normal kontrol - afgang værk

den 06-04-2017  -  Råvand - Boringskontrol på
                                   vandværket

den 19-09-2017 -  Kontrol med organiske mikro-
                                  forureninger - afgang værk 

den 19-09-2017 -  Kontrol med organiske mikro-
                           forureninger - afgang værk - 2


Alle analyseresultater bliver samlet i Geus database og kan ses
her  

Aktuelt

Generalforsamling 2020

Som følge af Corona
situationen, hvor der
er forsamlingsforbud
for flere end 10
personer udskyder
Kildekrog Vandværk
sin ordinære
generalforsamling.

Hvis situationen
tillader det, vil vi
indkalde til ordinær
generalforsamling
lørdag den 8. august
2020 kl. 10.

Der vil blive sendt
indkaldelse ud
medio juli måned,
når vi forhåbentlig
er blevet klogere
på situationen.
Det er i overens-
stemmelse med de
gældene regler, at
vedtægternes afsnit
omkring tidspunkt 
for afholdelse af
generalforsamling
fraviges.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk

Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding

Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.
Den 10-06-2020 mangler
der stadig ca 100, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 120 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 
What do you want to do ?
New mail

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk