PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk
Vandværkets seneste kvalitetskontrol

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige
kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket.

Vi bruger som nævnt andet sted Dons laboraratorium
til at udtage prøver og analysere disse.

Såfremt du har spørgsmål til resultaterne, er du altid
velkommen til at rette henvendelse til vandværket.


Prøve udtaget på Nordre Strandvej 529, fra køkkenhane:


den 01-11-2010 
-  Begrænset kontrol

den 10-02-2010  -  Begrænset kontrol

den 13-05-2011  -  Begrænset kontrol

den 15-11-2011
  -  Begrænset kontrol

den 28-06-2012  -  Begrænset kontrol

den 03-12-2012
  -  Begrænset kontrol

den 03-12-2012
  -  Uorganiske sporstoffer

den 04-10-2013  -  Begrænset kontrol

den 13-12-2013
  -  Begrænset kontrol

den 06-10-2014  -  Begrænset kontrol

den 23-12-2014
  -  Begrænset kontrol

den 10-04-2015
  -  Begrænset kontrol

den 16-09-2015  -  Begrænset kontrol

den 02-03-2016  -  Begrænset kontrol

den 21-03-2017  -  Begrænset kontrol

den 27-02-2018  -  Begrænset kontrol

 Prøve udtaget på vandværk:

den 16-04-2009  -  Kontrol med uorganiske
                                  sporstoffer afgang værk

den 16-04-2009
  -  Kontrol med uorganiske
                                  sporstoffer afgang værk

den 17-04-2009  -  Kontrol med uorganiske
                                  sporstoffer, råvand

den 01-11-2010  -  Normal kontrol - slambassin

den 01-11-2010  -  Normal kontrol - afgang værk

den 08-07-2011  -  Kontrol med organiske mikro-
                                  forureninger - afgang værk

den 08-07-2011  -  Udvidet kontrol på vandværket
                                  afgang værk

den 15-11-2011  -  Boringskontrol på vandværket
                                  for pesticider

den 15-11-2011  -  Normal kontrol - afgang værk

den 15-11-2011  -  Normal kontrol - slambassin

den 16-07-2012  -  Udvidet kontrol på vandværket
                                  afgang værk

den 03-12-2012  -  Stikprøve skyllevand på værk

den 03-12-2012  -  Normal kontrol - afgang værk

den 27-03-2013  -  Normal kontrol  afgang værk +
                                  køkkenhane på Tyttebærvej 1

den 07-08-2013  -  Udvidet kontrol på
                                   vandværket afgang værk

den 07-08-2013  -  Kontrol med organiske mikro-
                                   forureninger - afgang værk

den 01-10-2013  -  Råvand - Boringskontrol på
                                   vandværket

den 13-12-2013
  -  Normal kontrol - afgang værk

den 18-07-2014  -  Udvidet kontrol på vandværket
                                  afgang værk

den 04-12-2014  -  Normal kontrol - afgang værk

den 31-07-2015  -  Udvidet kontrol på vandværket
                                  afgang værk

den 22-12-2015  -  Normal kontrol - afgang værk

den 08-04-2016  -  Udvidet kontrol på vandværket
                                   afgang værk

den 12-04-2016  -  Omprøve taget på vandværket
                                    afgang værk

den 08-04-2016  -  Råvand . Boringskontrol på
                                   vandværket

den 05-10-2016  -  Normal kontrol - afgang værk

den 06-04-2017  -  Råvand - Boringskontrol på
                                   vandværket

den 19-09-2017 -  Kontrol med organiske mikro-
                                  forureninger - afgang værk 

den 19-09-2017 -  Kontrol med organiske mikro-
                           forureninger - afgang værk - 2


Alle analyseresultater bliver samlet i Geus database og kan ses
her  

Aktuelt

Ordinær  Generalforsamling
            2021

Grundet Corona situationen
har bestyrelsen valgt, at
udskyde den ordinære
generalforsamling til

lørdag den 21 august. kl. 10.00.

Indkaldelse udsendes som normalt

Venlig hilsen
Jesper Lyngsø-Dahl
Formand


Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.
 

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.

Den 26-04-2021 mangler
der stadig ca  80, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 100 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk