PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Spar på vandet

1 m3  (1000 l.) koster  i Kildekrog Vandværk i 2020 15.00 kr  incl. grøn afgift (vandskat) og moms, men uden kloakafgift. (Prisen i 2021 bliver sat ned i Kildekrog Vandværk så hvis Vandskatten forbliver den samme  vil 1 m3 koste 12,25 kr).  Hver gang, du sparer på vandet, gør du en indsats for, at vi også har rent grundvand i fremtiden. Det er godt at tænke på, hver gang man åbner for vandhanen - både på badeværelset, i køkkenet og på skolen.

Rent vand til den næste generation

Ansvarsfølelsen over for kommende generationer er med i billedet, når det handler om at spare på vandet.

Hver eneste år pumper vi 1/2 milliard kubikmeter grundvand op fra den danske undergrund. Og selv om den regn vi får i Danmark er år om at sive ned og blive til grundvand, så er nedsivningen forholdsvis stabil. Det er kvaliteten, der er truet.

Ovenfra truer forurening med at gøre det øverste lag af grundvandet ubrugeligt. Og nedefra truer saltvand den nederste del af grundvandet. Derfor skal vi værne om dét rene drikkevand vi har!

Tænk bare på det ansvar vi har, for at vores børn og de næste generationer også kan få frisk vand i hanerne. Et fornuftigt mål, for at sikre rent vand i fremtiden, er at reducere forbruget pr. dansker fra ca. 150 til 110 liter om dagen.

Og så er der selvfølgelig den anden side af sagen. Når vi sparer på vandet, sparer vi både energi og penge ...


 

 

 

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m³ vand, hvilket beløber sig til ca. 3.500 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms, men uden kloakafgift, som er forskellig fra kommune til kommune. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.