PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Her kan du se eller printe regnskaber, der er fremlagt og godkendt på de respektive generalforsamlinger.


Regnskab for 2018


Regnskab for 2017


Regnskab for 2016

Regnskab for 2015

Regnskab for 2014

Regnskab for 2013

Regnskab for 2012

Regnskab for 2011

Regnskab for 2010

Regnskab for 2009

Regnskab for 2008


Herunder finder du en investeringsoversigt.


På generalforsamlingen i 2009  blev der vedtaget en
forhøjelse af ledningsudskiftningsbidraget til kr.  
2.500  pr. år, reguleret med 3% om året.
Denne forhøjelse blev vedtaget på baggrund
af et nødvendigt kapitalbehov til ledningsudskiftning, 
ny boring og nyt styreanlæg m.m. på værket, som
blev dokumenteret med en investeringsplan.

Nu er vi færdige med projektet, efter der er gået 6 år.
Her under ses eller hentes investeringsplan
(budget), hvor de realiserede tal for de 6 år fremgår 
i forhold til budget.

Som det fremgår (tallene med rødt), byttede vi om
på arbejdet med ny boring og nyt styringsanlæg på
værket m.m., dette var en nødvendighed, som nævnt
på generalforsamlingen. Ny boring etableret i 2015.

Regnskabet sluttede med et bedre resultat end
ventet. Der blev nemlig også plads til at skifte alle
vandmålere i 2015 og fremover opkræves der ikke 
ledningsudskiftningsbidrag.

Slutoversigt for ledningsudskiftningsbidrag

Investeringsoversigt med Cashflow
Aktuelt

Generalforsamling 2020

Som følge af Corona
situationen, hvor der
er forsamlingsforbud
for flere end 10
personer udskyder
Kildekrog Vandværk
sin ordinære
generalforsamling.

Hvis situationen
tillader det, vil vi
indkalde til ordinær
generalforsamling
lørdag den 8. august
2020 kl. 10.

Der vil blive sendt
indkaldelse ud
medio juli måned,
når vi forhåbentlig
er blevet klogere
på situationen.
Det er i overens-
stemmelse med de
gældene regler, at
vedtægternes afsnit
omkring tidspunkt 
for afholdelse af
generalforsamling
fraviges.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk

Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding

Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.
Den 10-06-2020 mangler
der stadig ca 100, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 120 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

 
What do you want to do ?
New mail

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk