PRINT SEND TIL EN VEN
Kildekrog Vandværk

Kildekrog Vandværks bestyrelse efter Generalforsamlingen i maj 2017:


Bestyrelsen har efter generalforsamlingen 
21. maj 2017 konstitueret sig som nedenfor:


Formand
Jesper Lyngsø-Dahl   
Holmbladsvænget 13 - 3.tv.
2300 København S
Email: jesperld@hotmail.com
Telefon: 20 44 37 36

Kasserer
Kaj Hvitved 
Nordre Strandvej 529
3100 Hornbæk
Email: khi@kildekrogvand.dk
Telefon: 49 70 01 92
Mobiltlf: 21 76 47 41

Næstformand
Anders Willadsen
Østerbrogade 88-1
2100 København Ø

Bestyrelsesmedlem
Ulla Lundbye
Gartnervænget 5 
3100 Hornbæk

Bestyrelsesmedlem
Henrik Lemming  
Bagsværdvej 247 A  
2880 Bagsværd 

Bestyrelsessuppleant
Michael Groser
Ventegodtsvej 5
3100 Hornbæk 

Bestyrelsessuppleant
Stig Michael von Linstow
Nordre Strandvej 535
3100 Hornbæk

Aktuelt

Generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling
2019 afholdt den 25 maj kl. 10.00
kan ses her.Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk

Kan du se her


Betaling af vandregning

til Kildekrog Vandværk.

Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding

Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med 
rykkerproceduren.

Anmodning:

Nu har vi, i flere år bedt
om andelshavernes E-mail
adresse, samt mobil tlf.nr. 
til brug for sms eller email
udsendelse af informationer 
bl.andet vedr. vandbrud ved
frostsprængninger m.v.
Indkaldelser og referat fra
generalforsamlinger.
Den 10-09-2018 mangler
der stadig godt 100, hvor
vi mangler email adresse
og ca. 150 hvor vi mangler
mobil nr.
Det er for dårligt,
Meddel os nu venligst jeres
E-mail adresse og mobil tlf. nr
til kasserer Kaj Hvitved på
følgende adresse:
khi@kildekrogvand.dk

Kontakt vandværksbestyrer

Har du vandbrud, eller
opdager lækage i vores
forsyningsområde, eller
har du ingen vand, kontakt
hurtigst muligt vores
vandværksbestyrer
på nedenstående adresse.


Vandværksbestyrer:

Henrik Fritzbøger
Hornbæk Vandværk a.m.b.a.
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk
Telf: 20 13 00 69
Email:
hornbaekvand@mail.dk